Sunday, 31 March 2013

Ubat Jiwa: 10 WASIAT LUQMAN AL HAKIM KEPADA ANAK-ANAKNYA

Ubat Jiwa: 10 WASIAT LUQMAN AL HAKIM KEPADA ANAK-ANAKNYA: 1. JANGAN MENYEKUTUKAN ALLAH MENYEKUTUKAN ALLAH MERUPAKAN DOSA PALING BESAR YANG TIDA AKAN MENDAPAT KEAMPUNAN DARIPADA ALLAH SWT...

Saturday, 30 March 2013

PERBEZAAN KBSR DAN KSSR

OBJEKTIF KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)


Kurikulum Standard Sekolah Rendah berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan fizikal dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan nilai Kurikulum Standard Sekolah Rendah berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Dasar Pendidikan Kebangsaan. KSSR mengambil kira cabaran abad ke-21, Model Baru Ekonomi (MBE) dan teori pembelajaran terkini. KSSR juga mengguna pakai empat tonggak pendidikan UNESCO, iaitu belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk bertindak (learning to do), belajar untuk hidup bersama (learning to live together) dan belajar untuk membentuk peribadi (learning to be). Murid yang mengikuti KSSR akan mempunyai asas-asas berikut: - Insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial - Warganegara yang bertanggungjawab - Warganegara yang boleh berperanan di arena global (Global Player) - Pekerja berilmu 

Rajah Hasrat KSSR
 Sumber: http://kssr.bpk.my