Thursday, 3 January 2013

Sistem Pendidikan Baharu

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak melancarkan Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPP) 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan strategik dan operasi untuk mengubah sistem pendidikan negara. 
KEMENTERIAN Pelajaran mengorak pelbagai program memperkasakan pendidikan sebaik sahaja membuka tirai 2012 dengan mengerakkan Pelan Transformasi Pendidikan Vokasional dengan matlamat memberikan wajah baharu dan impak yang lebih berkesan terhadap keupayaan bidang vokasional.

Bertitik-tolak dengan itu, program memperkasakan bidang pendidikan terus digarap dengan kemuncaknya melalui pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPP) 2013-2025 yang menggariskan 11 anjakan strategik
dan operasi bagi mengubah sistem tersebut.

Lima aspek utama yang disasarkan dalam PPP adalah akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan.
Pelan itu turut menyasarkan sifat-sifat pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, beretika dan beragama, serta beridentiti kebangsaan dalam pembangunan para pelajar bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat global.
Kementerian Pengajian Tinggi juga tidak ketinggalan mempelbagaikan skop program demi meningkatkan keupayaan mahasiswa dan institusi pengajian tinggi sama ada melalui usahasama pendidikan antara universiti atau memorandum persefahaman melibatkan korporat tempatan serta antarabangsa.